فارسیEnglishفرانسه

بازدید از آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی

چالش ببراس

برگزاری مسابقه علمی«40چراغ»روز جمعه28 دی ماه

مسابقه کتابخوانی مهدویت

زیارت امامزاده سید محمد(س) توسط دانش آموزان پایه نهم در تاریخ 97/10/26

زیارت امامزاده سید محمد(س) توسط دانش آموزان پایه نهم در تاریخ 97/10/26 همراه با دبیرمحترم سرکار خانم مهر آموز

رتبه های برتر منطقه ای در /ازمون پیشر فت تحصیلی


ادامه مطلب...

رتبه های برتر آزمون پیشرفت تحصیلی آذرماه 97

مسابقات فرهنگی هنری

مسابقات فرهنگی هنری

برنامه فرهنگی در سوگ مادر