دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

زمان آزمون ورودي پايه هفتم 

برنامه کلاس های تابستانه آموزشگاه در سال تحصیلی 99-98

کسب رتبه سوم استانی در جشنواره خوارزمی

پذیرفته شدگان پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان

مسابقات فرهنگی و هنری مرحله استانی

نشریه الکترونیکی

برای دریافت روی لینک زیر کلیک کنید .

http://ftp.p.schooliut.ir/e_max/TA%20KHORSHID2%20done%20smal666.pdf

جشنواره خوارزمی محور بازارچه کار آفرینی

جشنواره خوارزمی محور زبان خارجی

گوشه ای از فعالیت های کلاس کاروفن آوری

اهدای هدایا به شرکت کنندگان جلسه قرآن ماه مبارک رمضان

اسامی پذیرفته شدگان وروردی هفتم سال تحصیلی 99-98