دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

زمان آزمون ورودي پايه هفتم 

برگزاری آزمون مبتکران

توزیع کارنامه نوبت اول

آموزش خانواده

گفتمان دینی با موضوع اهمیت نماز

تجربه یک روز برفی

برگزاری آزمون آزمایشگاه جشنواره خوارزمی «پایه هفتم»

شهادت سردار دل ها

جلسه آموزش خانواده 28آذرماه

شب یلدا با طعم کارآفرینی

ارائه پروژه آزمایشگاهی

مشاهده مطالب قدیمی تر...