دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

اطلاعات فردی
  • توجه: درصورتی که داوطلب جدید هستید، دکمه ثبت نام داوطلب جدید را انتخاب نمایید.
  • توجه: درصورتی که دانش آموز سابق این مدرسه می باشد، نام کاربری و رمز عبور خود وارد نمایید و دکمه ورود به سامانه را انتخاب کنید