دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

زمان آزمون ورودي پايه هفتم 

دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان | سامانه همکلاسی | برگزاری جلسه دیدار اولیا با دبیران درتاریخ 97/2/2

نکات شب امتحان
1398/02/29 12:46:11
تشکر و قدردانی
1397/12/26 12:39:28
برگزاری روز رشد
1397/12/23 09:03:30
یک اتفاق خوب
1397/12/12 08:19:14
مسابقات شنا
1397/12/05 11:32:00
جشن انقلاب 97
1397/11/18 10:08:55
آزمون طرح دادرس
1397/11/10 10:22:09
چالش ببراس
1397/10/29 12:18:04
سوال هفته 1
1397/09/15 12:06:30
سوال هفته 2
1397/09/15 12:06:14
جواب سوال هفته 1
1397/09/15 12:04:51
ناهار وحدت
1397/09/07 08:18:49
نمایشگاه کتاب
1397/09/05 11:56:27
تقدیر و تشکر
1396/09/21 11:03:27
بازگشت به صفحه قبل...