دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

زمان آزمون ورودي پايه هفتم 

مهربانی ها ادامه دارد

با توجه به اتمام جشن نیکوکاری، اما مهربانی ها در دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی ادامه دارد.

جمعی از دانش آموزان پایه هفتم کمک های غیرنقدی خود را برای کودکان کار به مدرسه تحویل دادند.

دخترهای مهربون قبول باشه

-ادامه مطلب-

Reader comments
No comments available
New comment
Name*
Email
Comment(s)*

Captcha image*
View list of all posts...