دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

نتیجه مسابقه کتابخوانی

کسب رتبه اول در جشنواره سرود منطقه توسط گروه سرود آموزشگاه

ضمن تبریک به این عزیزان ، موفقیت ایشان را در مراحل بعدی از خداوند منان خواستاریم.

کسب رتبه در مسابقات فرهنگی هنری

کسب رتبه در مسابقات قرائت قرآن مرحله شهرستان و راهیابی به مرحله استانی

مشاهده مطالب قدیمی تر...