فارسیEnglishفرانسه

برنامه فرهنگی در سوگ مادر

کسب رتبه در مسابقات فرهنگی و هنری مرحله منطقه ای

طرح اجرایی نماز به منظور جذب هر چه بیشتر دانش آموزان در شرکت در نماز جماعت

طرح نماز جماعت

برای تشویق دانش آموزان به شرکت در نماز جماعت علاوه بر همکاری قوی دبیران محترم که قسمتی از کلاس درس خود را به بیان ضرورت شرکت در نماز جماعت به دانش آموزان اختصاص داده اند و امتیاز خاصی برای دانش آموزان نمازگزار در نظر گرفته اند، احادیثی با موضوع ضرورت نماز همراه با کدقرعه کشی روزانه در نماز جماعت دربین دانش آموزان توزیع می شود که نمایندگان نماز موظف هستند کدهای مربوط به هر دانش آموز را در لیست وارد نمایند سپس در پایان هر ماه لیستها جمع آوری شده و کدها را در برنامه ثبت کرده که هم در انجام قرعه کشی و هم در داشتن جامعه آماری شرکت کنندگان نماز جماعت به ما کمک می کند . قرعه کشی در یکی از ویِزه برنامه ها انجام خواهد شد و مسابقه ای با عنوان 40حدیث از احادیثی که روزانه توزیع شده است برگزار خواهد شد به یاری خداوند  .

نمونه ای از این احادیث در زیر آورده شده است  که در سمت چپ این برگه کد قرعه کشی روزانه درج می شود.