فارسیEnglishفرانسه

نکاتی در مورد بهداشت روان

بهداشت روان:

  1. توجه به جسم در موارد زیر:

   الف) خواب    ب) تغذیه    ج) ورزش  

   د)روابط اجتماعی           ن) معنویت  

  1. ایجاد هیجان مثبت در خود :

الف) کمک کردن     ب) بخشش            ج) یادگیری

د) تجربه گرایی    ن) شرکت در مراسم ها

3) فعالیت: پرهیز از تک فعالیتی شدن

4) موقعیت: کمتر کردن کمیت موقعیت های نشسته و آشفته

5) افکار: آشنایی با انواع افکار وسواسی ، نوشخوار فکری و  افکار خودناتوان سازی و مراجعه به موقع به مشاور و روانشناس مجرب

پیام مشاور

پیام هفته چهارم آبان ماه 96

پیام هفته اول آبان ماه 96


ادامه مطلب...

پیام هفته سوم مهرماه 96

پیام هفته دوم مهرماه96

پیام هفتگی مشاور

زندگی مثل دوچرخه سواری می ماند . برای حفظ تعادلت همیشه بایدد در حرکت باشی.


ادامه مطلب...